Cele aproape 1.900 telefoane mobile vechi ?i accesorii colectate în programul I love recycling au fost transformate în copaci sâmb?ta trecut?

24

Cu ocazia Orei P?mântului, s?rb?torit? în martie 2012, COSMOTE a readus în aten?ia publicului programul de mediu I love recycling, respectiv importan?a colect?rii ?i recicl?rii telefoanelor mobile vechi ?i a accesoriilor. Pentru fiecare dintre cele 1.900 de telefoane mobile ?i accesorii care au fost colectate de la debutul campaniei ?i pân? la finalul lunii Septembrie 2012, COSMOTE a plantat câte un copac sâmb?ta trecut?.

În urma colect?rii de anul acesta, COSMOTE România a invitat angaja?i ai Grupului, bloggeri ?i voluntari la ac?iunea de plantare care a avut loc sâmb?t?, 10 noiembrie în apropierea ora?ului Ploie?ti, în cadrul programului Adopt? o p?dure, realizat în colaborare cu asocia?ia MaiMultVerde. Circa 200 de persoane au dus mai departe implicarea ?i interesul clien?ilor COSMOTE ?i Germanos în ceea ce prive?te colectarea de telefoane mobile vechi ?i accesorii, prin plantarea unui copac pentru fiecare articol colectat în 2012.  

Pe lâng? cei 1.900 de copaci rezulta?i în urma colect?rii terminalelor vechi în acest an, COSMOTE România a contribuit cu al?i 5.000 de copaci, care au fost planta?i pe o suprafa?? de 1 hectar în timpul ac?iunii de sâmb?ta trecut?, ca parte a programului Adopt? o p?dure.

Mul?umim pe aceast? cale clien?ilor ?i colegilor pentru aportul lor în colectarea celor aproape 1.900 de terminale ?i accesorii, pe parcursul celor 7 luni de campanie, f?când posibil? plantarea noilor copaci. Vom continua s? respect?m angajamentul pentru un mediu mai verde pentru fiecare dintre noi, prin derularea unor astfel de campanii ?i în anul urm?tor, a declarat Ruxandra Vod?, Corporate Affairs Senior Manager, COSMOTE România.

Campania de colectare din acest an a avut loc în re?ele de magazine COSMOTE ?i Germanos, vizând atât publicul extern, utilizatorii de telefoane mobile care au dorit s? recicleze terminale vechi ?i accesorii, cât ?i angaja?ii Grupului. Toate terminalele vechi, accesoriile ?i bateriile sunt trimise c?tre Environ, partener COSMOTE, autorizat s? trateze de?euri electronice prin intermediul partenerilor reciclatori.

COSMOTE România a lansat programul Adopt? o p?dure în anul 2009, prin plantarea a 5.000 de copaci în p?durea C?ciula?i, în apropiere de Balote?ti. În anul urm?tor, echipa de voluntari a plantat 10.000 de puie?i de stejar pe o suprafa?? de 20.000 mp în estul Ploie?tiului, cu sprijinul Asocia?iei MaiMultVerde ?i a Serviciul de Gospod?rire Urban? Ploie?ti, revenind în 2011 cu lucr?ri de completare ?i îngrijire.