Cei care au afaceri î?i pot monitoriza de acum singuri paginile Google+

16

Pentru cei care î?i sus?in afacerea pe Google+ interac?ionând sus?inut cu clien?ii ?i cu poten?ialii clien?i, „desf??ur?torul local” Google+ reprezint? un real sprijin. Google+ nu se opre?te aici ?i actualizeaz? acest canal de integrare cu op?iunea care permite oamenilor de afaceri s? î?i monitorizeze „randamentul” pe platforma Google+. 

 

Iat? ce a declarat echipa Google Business: „E?ti antreprenor ?i apreciezi faptul c? po?i comunica cu clien?ii t?i prin intermediul paginii Google+ pe care deja ai creat-o prin Google+ for Business (google.com/+/business/)? Acum î?i po?i verifica pagina Google+ la sec?iunea Local Business sau Place category. Aceasta î?i va omogeniza prezen?a online ca business prin Google Search, Maps, ?i Mobile ?i se va asigura c? to?i clien?ii t?i online ob?in informa?ia corect? despre afacerea ta, oriunde te-ar c?uta. Aceast? verificare te va ajuta s? actualizezi orele ?i adresele de lucru, s? r?spunzi la coment?rii ?i, mai mult, de la aceea?i pagin? Google+ unde postezi ?i împ?rt??e?ti informa?ii de obicei cu clien?ii t?i. Fii pe recep?ie, tocmai lucr?m la extinderea pachetului complet de beneficii de pe pagina Google+ pentru a-l personaliza la nivel local”.

 

Pân? acum Google avea capacitatea de a verifica conturi specifice, dar asta se va schimba de acum încolo. Odat? cu beneficiul de a avea un cont Google+ verificat ?i monitorizabil consumatorii vor ?tii c? pot avea încredere deplin? în surs? informa?iei pe care o împ?rt??e?ti.

 

Sursa: thenextweb.com