Ce valoare are m?rturia expertului Bressler în procesul Samsung vs. Apple pân? la acest moment? $75,000.

28

 

S-a luptat cu avoca?ii Samsung ?i a dus în discu?ie aproape toate acuza?iile pe xcare I le-au adus ace?tia. Ca inventator sau co-inventator a aproape 70 de brevete de proiectare ?i fost martor expert în alte 7 procese, nimeni nu îi poate contesta profesionalismul ?i abilit??ile. Dar oare merit? ? 


Charles Verhoeven, consilier Samsung, l-a întrebat direct pe Bresslet cât l-au pl?tit Samsung pentru a fi martor expert în acest proces pân? la acest moment. “Pân? acum?” a întrebat Bressler. “$75,000”. 


Nimeni nu ?tie cât va mai creste aceast? cifra pân? la finalul celei de-a patra s?pt?mâni de proces. C? s? nu uit?m c? Apple ?i Samsung au de dus o alt? mare b?t?lie pe scena justi?iei programat? pentru anul viitor, cu privire la modele cum ar fi Galaxy S III. 


Domnul Verhoeven s-a asigurat c? juriul a în?eles ca asa î?i câ?tiga Bressler existenta. Verhoeven a mai men?ionat c? Bresser face reclam? serviciior sale in cadrul unui site care este momentan în construc?ie. 


Surs?: techcrunch