Canon reînnoie?te parteneriatul cu WWF ?i sprijin? expedi?ia din zona arctic?

15

Canon Europe, lider mondial în solu?ii de imagistic?, a reînnoit parteneriatul cu World Wide Fund (WWF) pentru urm?torii trei ani. Astfel, Canon Europe devine partenerul foto/video al WWF International pentru conservarea naturii, oferindu-?i expertiza în solu?ii de imagine pentru a ajuta WWF s? înregistreze ?i s? promoveze con?tientizarea st?rii mediului ?i a schimb?rilor climatice.

 

O parte semnificativ? a parteneriatului este sprijinirea WWF în munca de conservare pe care o desf??oar? în zona arctic?. Primul program Canon Europe în 2012 este sprijinirea expedi?iei “Sailing to Siku – Voyage to the Last Icea Area”, o c?l?torie în zona arctic? menit? s? adune noi informa?ii ?i s? examineze solu?iile viitoare de management a arealului în care se presupune c? ghea?a va rezista cel mai mult, în condi?iile schimb?rilor climatice tot mai rapide.

 

Canon Europe este partener WWF International pentru conservarea naturii înc? din 1998. Continuarea parteneriatului arat? dedicarea Canon Europe pentru un viitor sustenabil, în care oamenii tr?iesc în armonie cu natura. Ca urmare a proiectului recent WWF-Canon Polar Bear Tracker, noua sponsorizare cuprinde sprijin pentru o serie de ini?iative dincolo de expedi?ia în Siku, inclusiv continuarea programului WWF-Canon Global Photo Network ?i traininguri foto pentru echipa WWF.

 

Primul pas în expedi?ia “Sailing to Siku – Voyage to the Last Icea Area” a fost f?cut la 24 iulie 2012. Nava Arctic Tern a plecat din Upernaviq (Groenlanda) ?i a ajuns la destina?ia final?, Pond Inlet (Canada) la 1 septembrie. Expedi?ia este format? din exper?i, oameni de ?tiin??, echipajul navei ?i un fotograf profesionist ambasador al Canon Europe, ?i va documenta aceast? zon?, inclusiv prin cunoa?terea localnicilor. Publicul larg poate urm?ri progresul expedi?iei online, pe site-ul www.lasicearea.org. Informa?ii ?i imagini vor fi publicate dup? prezentarea concluziilor, în toamna acestui an.

 

Totodat?, Canon a oferit echipament profesional pentru a sprijini echipa în procesul de documentare foto ?i video a expedi?iei, punînd la dispozi?ie o camer? Canon LEGRIA HF M52 Full HD cu Wi-Fi, o camer? profesional? HD Canon XA10 de mân? ?i un aparat DSLR Canon EOS 5D Mark II.

 

Cyp da Costa, Brand and Sponsorship Director, Canon Europe: “Ne concentr?m pe cre?terea gradului de con?tientizare a problemelor de conservare, iar parteneriatul cu WWF International este o component? cheie în angajamentul nostru pentru sustenabilitate. Suntem mândri s? continu?m lucrul cu WWF International în calitate de partener foto/video pentru conservarea naturii, prin sprijinirea unei expedi?iii al c?rei scop este acela de a aduce noi informa?ii despre ultima zon? înghe?at?, respectiv una dintre cel mai pu?in exploatate zone din lume.”

 

Clive Tesar, Head of Communications and External Relations WWF-Global Arctic Programme: “WWF ?i Canon Europe împ?rt??esc un scop comun pentru un viitor mai bun. Suntem încânta?i c? rela?ia noastr? de lung? durat? va continua ?i c? ambasadorul Canon Europe, fotograful profesionist Throsten Milse, ia parte la expedi?ia din ultima zon? înghe?at?. Regiunea este extrem de important? pentru un întreg ecosistem dependent de ghea??, iar aceasta este o oportunitate important? pentru a ne m?ri baza de cuno?tin?e ?i pentru a în?elege mai bine zona arctic? ?i oamenii de acolo, astfel încât s? putem crea un plan pentru un viitor sustenabil – atât pentru oameni, cât ?i pentru fauna s?lbatic? – într-o regiune atât de vital?”.

 

Expedi?ia “The Last Ice Area” s-a desf??urat în trei etape: de la Upernaviq la Qaanaq, Groenlanda (24 iulie – 8 august); Qaanaq, Groenlanda – Grise Fiord, Canada (18 august); Grise Fiord – Pond Inlet, Canada (18 august – 1 septembrie).