Bump 3.0, o interfa?? nou? dar mai pu?ine op?iuni de sharing

36

Bump, una dintre cele mai celebre aplica?ii iOS ?i Android pentru partajarea contactelor, a fost actualizat? la versiunea 3.0 iar produc?torul Bump Technologies LLC a introdus o serie de op?iuni noi ?i o interfa?? mai simpl?.

 

Noul Bump aduce o interfa?? complet schimbat?, aceasta fiind mai simpl? ?i mai clar?. Utilizatorul poate folosi acum pentru stocarea informa?iilor personale pe care dore?te s? le partajeze cu ceilal?i o carte de vizit? intern?, existând evident ?i vechile op?iuni de utilizare a agendei sau a contului Facebook. O alt? noutate este posibilitatea de descoperire a contactelor comune cu persoana cu care se face schimb de date ?i salvarea automat? o datelor în aplica?iile principale pentru managementul contactelor.

 

Din p?cate, odat? cu actualizarea la versiunea 3.0, produsul pentru iOS a pierdut posibilitatea partaj?rii fi?ierelor audio ?i a aplica?iilor, p?strând doar op?iunile pentru contacte ?i imagini. Ambele produse sunt gratuite ?i deja publicate în cadrul magazinelor de aplica?ii App Store ?i Android Market.