Bugetul Romtelecom va fi verificat de o persoan? fizic? autorizat?

34

O persoan? fizic? autorizat? (PFA) va verifica dac? indicatorii de performan?? stipula?i în bugetele pentru venituri ?i cheltuieli, achizi?ii ?i investi?ii ale companiilor de?inute de stat Romtelecom, Po?ta Român? ?i Radiocom sunt respecta?i.

 

„Pân? la data de 27 aprilie 2012, când a expirat termenul limit? de primire a ofertelor, a depus ofert? o singur? firm?, PFA Mitroi Gheorghe. Aceasta a câ?tigat licita?ia cu pre?ul de 24.000 lei. Contractul s-a încheiat pentru o perioada de opt luni, pân? la sfâr?itul anului 2012, cu posibilitatea prelungirii acestuia cu o durat? de maxim patru luni în anul 2013”, arat? un comunicat al Ministerului Comunica?iilor, citat de Mediafax.

 

Persoana fizic? autorizat? va controla modul în care sunt implementate programele de reform? structural?, procesul de privatizare, cre?terea eficien?ei ?i crearea de noi locuri de munc?. De asemenea, vor fi verificate procedurile pentru achizi?ia de produse, eficien?a cheltuirii banilor, investi?iile ?i activit??ile de modernizare.

 

Ministerul Comunica?iilor de?ine în totalitate firma Radiocom ?i este ac?ionar la Romtelecom ?i la Po?ta Român?, cu 45,99%, respectiv, 75%

 

Sursa: Business-Review