Bluetooth SIG Sports and Fitness Working Group, standardizare pentru perifericele sportive ?i de fitness

35

Bluetooth Special Interest Group, organiza?ia care se ocup? de standardizarea, licen?ierea ?i protec?ia acestui standard ?i a patentelor aferente, a anun?at crearea unui grup de lucru care va avea ca obiect de lucru perifericele sportive ?i pentru fitness.

 

Denumit Sports and Fitness Working Group, acesta va trebui s? dezvolte specifica?ii derivate pentru acest tip de periferice, care deja au o istorie îndelungat?, pentru a permite utilizarea mai bun? a senzorilor ?i conectivitatea lor cu al?i senzori ?i cu huburile la care ace?tia se conteaz?, fie ei telefoane mobile, televizoare sau echipamente sportive.

 

Unul dintre motivele pentru care aten?ia Bluetooth SIG s-a îndreptat abia acum c?tre aceste periferice este lipsa pân? la bluetooth 4.0 a unui profil cu consum energetic sc?zut – Bluetooth Low Energy (BLE).