Automat pentru vânzarea telefonului

22

Compania ecoATM a instalat pe teritoriul SUA automate unde se pot recicla telefoanele mobile uzate în schimbul unei sume de bani predat? pe loc în urma analizei dispozitivului, scrie Daily Mail.

Inventatorii sper? s? încurajeze reciclarea telefoanelor prin instalarea re?elei de automate care elibereaz? banii pe loc pentru dispozitivele introduse în ATM.

“Tehnologia de baz? care permite unei ma?ini vizionarea, inteligen?a artificial? ?i robotica, este disponibil? de mul?i ani, dar nu a fost folosit? pân? în prezent, pentru recilarea produselor. Am dezvoltat inova?ii semnificative pentru fiecare dintre elementele de baz? pentru a face sistemul viabil din punct de vedere comercial”, a declarat Mark Bowles, co-fondatorul ecoATM.

Automatele companiei folosesc inteligen?a artificial? pentru a recunoa?te diverse aparate electronice ?i pentru a determina valoarea acestora. Dac? pre?ul oferit este acceptat de c?tre utilizator, acesta poate s? primeasc? banii cash sau îi poate dona unor funda?ii.

“ecoATM”-urile revând 3 p?trimi din telefoanele colectate ?i trimit restul aparatelor c?tre reciclare pentru recuperarea elementelor rare ?i pentru izolarea celor toxice.

Compania sper? s? deschid? peste 300 de automate în SUA pân? la sfâr?itul anului.

ATM-urile companiei au o acurate?e de 97,5% în recunoa?terea dispozitivelor, ceea ce înseamn? c? nu au nevoie de supraveghere uman?. Primul model testat de c?tre inginerii companiei era instalat într-o cutie de lemn ?i avea nevoie de monitorizarea unui reprezentant pentru a se asigura de corectitudinea tranzac?iilor. Echipa tehnicienilor lucreaz? în continuare pentru reducerea marjei de eroare de 2,5%.

“Automatele pot face diferen?a dintre un ecran cu sticla cr?pat? la un telefon, lucru care nu este atât de scump de reparat, ?i dintre unul care are pixelii strica?i, ceea ce înseamn? c? aparatul este iremediabil”, a spus Bowles.

Problema cea mai mare pe care au întâmpinat-o inginerii care au dezvoltat automatul a fost realizarea unei tehnici precise de recunoa?tere a dispozitivelor. Vizionarea robotic? tradi?ional? presupune compararea unei imagini etalon cu o alta, lucru insuficient pentru evaluarea complex? necesar? automatului, care poate realiza acum o analiz? pe 8 niveluri.

Baza de date a ecoATM-urilor cuprinde peste 4.000 de imagini ?i atunci când intervine o eroare de identificare, sistemul se corecteaz? singur.

Atunci când un telefon este prezentat la un astfel de automat, sistemul efectueaz? o inspec?ie vizual?, identific? modelul ?i ofer? unul dintre cei 23 de conectori disponibili pentru a lega telefonul la re?ea. Valoarea este determinat? luând în calcul pre?urile cerute anterior de c?tre utilizatorii care au licitat pentru telefonul respectiv. Elementele robotice ale aparatului preiau telefonul cu precizie, îl evalueaz? ?i apoi îl depoziteaz? în siguran??, în doar câteva minute.

“Proiectul ecoATM reprezint? o cale extrem de inovativ? de motivare a publicului s? fac? ceea ce trebuie cu electronicele aruncate, din punct de vedere social ?i ecologic. Proiectul ar putea schimba comportamentul obi?nuit al oamenilor de a arunca la gunoi aparatele, într-unul orientat spre reciclare, punând în acela?i timp, dispozitive avansate în mâinile celor care nu-?i pot permite s? le cumpere din magazin”, a spus Glenn Larsen de la Funda?ia Na?ional? de ?tiin?? din SUA.

Sursa: Zf.ro