Apple caut? protec?ia legal? ?i ob?ine mai multe patente

21

Apple a ob?inut câteva noi brevete de la Biroul pentru Patente ?i M?rci Înregistrate din Statele Unite. Dou? dintre ele sunt legate de fotografia digital?. Primul, numit „M?surarea expunerii dinamice pe baza detect?rii fe?ei”, descrie un sistem prin care un dispozitiv poate s? se regleze automat în a?a fel încât s? încadreze chipurile în cea mai bun? pozi?ie. Cel de-al doilea folose?te dimensiuni cunoscute ale fe?elor penru a determina încadrarea cea mai potrivit?.

 

Ambele tehnologii sunt folosite deja de sistemul de operare iOS 5 ?i de ultimele iPhone-uri ?i iPad-uri, îns? odat? cu ob?inerea patentelor Apple î?i asigur? protec?ia legal? împotriva produc?torilor care ar încerca s? le copieze.

 

Un alt patent numit „Metod?, dispozitiv ?i interfa?? grafic? pentru recomand?ri de cuvinte în timpul tast?rii” se refer? la o tehnologie care u?ureaz? introducerea unui text prin touchscreen. Pe m?sur? ce o persoan? tasteaz? fiecare dintre literele unui cuvânt sistemul încearc? s?-l anticipeze cu cât mai mult? precizie.

 

Sursa: Ipodnn