Apple a pierdut un proces cu Samsung în Japonia

17

O instan?? din Tokyo a cerut Apple s? pl?teasc? cheltuielile de judecat? dup? ce a hot?rât c? telefoanele ?i tabletele Samsung nu încalc? patentul adus în discu?ie de Apple, potrivit Bloomberg. Compania american? a cerut, în acest caz, desp?gubiri de 100 milioane yeni (1,3 milioane de dolari).

Apple ?i Samsung se judec? în 30 de procese pe 4 continente privind patente pentru tehnologii folosite în construc?ia, designul ?i interfa?a smartphone-urilor ?i tabletelor PC. Între cele dou? companii a luat na?tere o rivalitate dur? pe pia?a telefoanelor “de?tepte”, dominat? de produsele Samsung ?i de iPhone, în timp ce compania sud-coreean? r?mâne unul dintre cei mai importan?i furnizori de componente electronice pentru Apple, în principal chip-uri de memorie ?i microprocesoare, în baza unor contracte de mai multe miliarde de dolari.

Gigantul american a câ?tigat, la sfâr?itul s?pt?mânii trecute, într-o instan?? federal? din California, unul dintre cele mai urm?rite procese împotriva Samsung. Juriul a hot?rât c? mai multe produse ale companiei sud-coreene încalc? ?ase brevete ale Apple în zona designului ?i interfe?ei ?i a cerut Samsung s? pl?teasc? daune de 1,05 miliarde dolari.

Tot s?pt?mâna trecut?, un tribunal din Coreea de Sud a decis c? Apple ?i Samsung ?i-au înc?lcat reciproc brevetele de inven?ie pentru diverse tehnologii. Instan?a a cerut Apple s? înceteze comercializarea iPhone 3GS, iPhone 4, iPad 1 ?i iPad 2 în Coreea de Sud, în timp ce Samsung trebuie s? scoat? de pe pia?? 12 produse, inclusiv Galaxy S, Galaxy S II ?i Galaxy Tab. În plus, Apple trebuie s? pl?teasc? Samsung daune de 40 milioane woni (35.000 dolari), iar compania sud-coreean? are de onorat desp?gubiri de 25 milioane woni. Cele mai recente produse ale celor dou? companii nu sunt afectate de decizie.

În SUA, Apple încearc? s? ob?in? interzicerea mai multor produse Samsung de pe pia??, în baza verdictului ob?inut s?pt?mâna trecut?. Produsele de ultim? genera?ie nu vor fi afectate nici în acest caz.

În Australia, Apple a ob?inut anul trecut o interdic?ie preliminar? pentru comercializarea tabletei Samsung Galaxy Tab 10.1, care a fost r?sturnat? în decembrie de compania sud-coreean? la curtea de apel. În luna iulie a început s? se judece un nou proces în care cele dou? companii se acuz? reciproc.

Samsung s-a men?inut în trimestrul al doilea pe pozi?ia de lider al pie?ei smartphone-urilor dup? vânz?ri, cu o cot? de 35%, potrivit estim?rilor Strategy Analytics. Apple s-a plasat pe locul al doilea, cu o cot? de 18%.

Sursa : zf.ro