Aplicatia SupraFit, trainerul personal de nutri?ie ?i sport

  14

  SupraFit este disponibil? atât pentru iOS cât ?i pentru Android, ?i func?ioneaz? ca un veritabil trainer, cu sfaturi ?i provoc?ri de nutri?ie, sport ?i energizare, totul pentru o via?? mai s?n?toas? ?i mai pu?in sedentar?.

  Aplica?ia este interactiv?, prietenoas? ?i haioas?: are grij? s? afle care este tonusul t?u actual ?i, în func?ie de acesta, va ?ti ce provoc?ri s? î?i lanseze astfel încât s? te ajute s? progresezi.

  Astfel, SupraFit te va surpinde cu provoc?ri ce te îndeamn? s? faci flot?ri, s? î?i iei câteva minute libere pentru tine sau s? m?nânci un fruct. Toate aceste provoc?ri pot fi împ?rt??ite pe timeline-ul propriu de Facebook, cu prietenii, sau pot fi personalizate de c?tre fiecare utilizator.

   “E un concept frumos, despre o via?? s?n?toas?, cu mai mult sport ?i o nutritie mai atent?. Câ?i dintre noi nu avem nevoie s? ni se reaminteasc? s? avem grij? de organismul ?i bioritmul nostru? Cred c? foarte mul?i, având în vedere viteza ?i stresul cu care tr?im zi de zi. SupraFit este ?i amuzant, aceste provoc?ri pe care le prime?ti pe telefonul t?u î?i înveselesc ziua, iar dac? le ?i accep?i ?i urmezi sfaturile, poate c? î?i îmbun?t??esc chiar via?a“, spune Oana Cocia?u, Managing Partner Medic One.

  Fiecare zi este o curs? nebuneasc?, plin? de aventur?. Cu to?ii avem nevoie de o clip? de respiro, în care s? ne descre?im frun?ile ?i s? ne aducem aminte de noi în?ine. Astfel, ne-am dorit s? g?sim o porti?? prin care s? le reamintim tuturor cât de important este s? fii s?n?tos. De aici am pornit conceptul aplica?iei SupraFit ?i iat? c? acum lans?m un proiect frumos, amuzant ?i util”, spune Roxana Sîrghie, Project Coordinator Mobile Works.

  Aplica?ia Suprafit este gratuit? si poate fi descarcata din AppStore sau Google Play.