Aplica?ie European Road Safety App pentru iPhone ?i Android

43

Goodyear a lansat o nou? aplica?ie, European Road Safety App, în 25 de ??ri europene, disponibil? atât pentru iPhone cât ?i pentru Android. Noua aplica?ie a fost lansat? cu pu?in înainte de începerea oficial? a vacan?elor de var? în Europa ?i va asista milioane de turi?ti ce vor c?l?tori pe drumurile europene pân? în luna septembrie inclusiv.

 

Noua aplica?ie a fost dezvoltat? special pentru a cre?te sentimentul general de siguran?? al tuturor celor care pleac? în vacan??. Aplica?ia are în vedere urm?torele aspecte: reguli în trafic ?i legisla?ie rutier?, sfaturi de condus, sfaturi pentru situa?ii de urgen??, list? pentru vacan??.

 

Aplica?ia a fost dezvoltat? de Goodyear pentru a sprijini demersul continuu al companiei pentru a îmbun?t??i siguran?a rutier? în Europa. Un studiu recent realizat de Goodyear cu privire la siguran?a rutier? în Europa1 (2011) a ar?tat c? aproape 75% dintre europenii care c?l?toresc c?tre destina?ii de vacan?? folosesc o ma?in? fie pentru o parte a c?l?toriei, fie pentru întreaga c?l?torie.

 

Dintre ace?tia, unul din ?apte ar închiria o ma?in? din zona de destina?ie. Studiul a ar?tat de asemenea c? 90% din totalul conduc?torilor auto g?sesc c? informa?iile, sfaturile ?i ponturile suplimentare ar fi de un real folos. Cea mai mare parte a deplas?rii pe drumurile Europei, adesea pe teritorii str?ine fa?? de cele de ba?tin? ale celor ce c?l?toresc, poate cauza stres, din cauza lipsei de în?elegere a legisla?iei rutiere locale ?i a barierelor de limbaj, de exemplu.

 

Goodyear va promova activ aceast? aplica?ie pentru siguran?? prin intermediul re?elei ei europene, introducând ?i codul QR în diferite materiale de marketing, prin intermediul paginii web a companiei ?i prin alte canale de comunicare. Aplica?ia este gratuit? ?i va fi disponibil? în 5 limbi (EN, FR, DE, IT, ES). Compania cerceteaz? în continuare modul în care poate fi extins? aceast? aplica?ie în viitor. Aplica?ia Goodyear Safety este un instrument independent ce, odat? desc?rcat, poate fi folosit pe toat? gama sa de func?ii f?r? a fi contectat la internet.