Aplica?ia YouTube, înl?turat? din cadrul iOS 6.0

32

 


Dup? înlocuirea aplica?iei Google Maps cu serviciul Apple de cartografie ?i naviga?ie, YouTube este cel de-al doilea produs Google care este eliminat, singur? leg?tur? dintre cele dou? companii fiind acum serviciul de c?utare.Apple a invocat expirarea unui contract de licen?iere, îns? acest motiv este cam sub?ire ?inând cont c? API-urile care permite crearea de clien?i YouTube sunt gratui?i ?i disponibili oricui. 
Dac? înlocuirea Google Maps ar putea fi o problem? pentru utilizatori români din cauza acoperirii cam precare a teritoriului ??rii noastre, aspect de care vom fi îns? siguri abia în momentul lans?rii versiunii finale, este greu de crezut c? cineva va plânge dup? clientul Youtube. 

R?mas neactualizat de foarte mult? vreme, clientul YouTube oferit de Apple a fost dep??it de interfa?? HTML5 oferit? de site ?i, odat? cu iOS 6, func?ia de upload a fi?ierelor va fi oferit? de Safari, care vapermite de acum ?i acest tip de opera?iune. În plus, Google a afirmat c? lucreaz? deja la o versiune de sine-st?t?toare a aplica?iei, ceea ce oferi celor care prefer? o aplica?ie dedicat? tuturor facilit??ilor noi pe care Apple le-a ignorat. 

Sursa : orange