Aplica?ia Google Earth pentru iOS, actualizat?

40

Google a actualizat versiunea pentru iOS a lui Google Earth, aplica?ia ajungând acum la varianta v7.0.0. Au fost ad?ugate dou? func?ii noi. Ora?ele au acum cl?diri 3D asem?n?toare celor care se vor g?si în aplica?ia Maps inclus? în viitorul sistem de operare iOS 6. Los Angeles, Boston, San Francisco, Geneva ?i Roma sunt singurele ora?e pentru care au fost ad?ugate cl?dirile 3D deocamdat?, dar în urm?toarele luni lista se va m?ri. Aplica?ia e compatibil? doar cu iPhone 4S, iPad 2 sau variante mai recente.

A doua noutate este conceptul de ghid al ora?ului. Atunci când utilizatorul se afl? în apropierea unui ora? aplica?ia îi va afi?a automat o list? de obiective turistice celebre, precum Brandenburg Gate în Berlin ?i Vaticanul în Roma. Pentru fiecare dintre ele e disponibil? o scurt? descriere.

Aplica?ia poate fi desc?rcat? gratuit.

 

Sursa: Ipodnn