ANCOM supune consultarii publice Planul de actiuni pentru anul 2015

17

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a publicat astazi spre consultare publica propunerile pentru planul de actiuni al Autoritatii pentru anul 2015.

 

 

Anul viitor ANCOM va continua demersurile de implementare a legii infrastructurii cu proiectul multianual de realizare a inventarului national al retelelor publice de comunicatii electronice si a elementelor de infrastructura asociate acestora.

 

In ceea ce priveste monitorizarea si stimularea concurentei in domeniul furnizarii serviciilor de acces la internet in banda larga, ANCOM va continua procesul revizuirii pietelor relevante in ceea ce priveste serviciile de linii inchiriate-segmente terminale, va identifica eventualii furnizori cu putere semnificativa si va stabili masurile de reglementare ce se impun.

 

Pe directia administrarii eficiente a spectrului radio, ANCOM va aloca resurse suplimentare de spectru pentru comunicatii de banda larga prin organizarea licitatiei de alocare a spectrului radio in banda de frecvente 3,4-3,8 GHz. Totodata, Autoritatea va sustine procesul de trecere la televiziunea digitala terestra organizand in trimestrul al doilea al anului viitor licitatia pentru multiplexele nationale ramase nealocate si pentru multiplexele regionale si locale. Autoritatea va autoriza, de asemenea, din punct de vedere tehnic, retelele de televiziune digitala pentru multiplexele acordate in anul 2014.

 

In anul 2015, Autoritatea va desfasura o campanie de control menita sa verifice respectarea de catre furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului a obligatiilor minime pe care acestia trebuie sa le insereze in contractele incheiate cu utilizatorii finali si o campanie de verificare a respectarii obligatiilor de informare a utilizatorilor finali de catre furnizorii serviciilor de comunicatii electronice. Pentru a oferi furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului un set de clarificari cu privire la modul de interpretare si de aplicare in practica a obligatiilor ce trebuie respectate de acestia in cazul contractelor la distanta incheiate cu consumatorii, ANCOM va elabora un ghid pentru incheierea contractelor la distanta/in afara spatiilor comerciale.

 

In domeniul serviciilor postale, ANCOM va determina anul viitor costul net pentru furnizarea in anul 2014 a serviciilor din sfera serviciului universal postal. Accesul la serviciul universal reprezinta dreptul oricarei persoane de a beneficia de furnizarea permanenta a serviciilor postale de baza, la un anumit nivel de calitate, in orice punct de pe teritoriul Romaniei, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor.

 

Monitorizarea constanta a performantelor retelelor de comunicatii electronice se va concretiza prin elaborarea si publicarea raportului privind incidentele ce au afectat securitatea si integritatea retelelor publice de comunicatii electronice si serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului in cursul anului 2014, a raportului privind masurile de securitate implementate dupa data de 1 ianuarie 2014, precum si a raportului privind parametrii de calitate administrativi ai serviciului de acces la internet publicati de furnizori pentru anul 2014.

 

Planul de actiuni al ANCOM propus pentru anul 2015 poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 21.11.2014, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr.2, sector 3, Bucuresti), direct la registratura sau prin intermediul directiilor regionale ale Autoritatii. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.