ANCOM supune consultarii publice Planul de actiuni pentru anul 2014

16

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a publicat astazi spre consultare publica propunerile pentru planul de actiuni al Autoritatii pentru anul 2014.

 

ANCOM va continua sa se implice activ in implementarea legii infrastructurii. Dupa ce in anul 2013 ANCOM a luat masuri pentru ca toti cei vizati de lege sa cunoasca drepturile si obligatiile ce le revin, in anul 2014, ANCOM va demara un proiect de realizare a unui inventar national al retelelor publice de comunicatii electronice si al elementelor de infrastructura asociate acestora, ce se va intinde pe mai multi ani si, totodata, va continua campania de comunicare a prevederilor legii infrastructurii.

 

Pentru a promova concurenta in domeniul comunicatiilor electronice, ANCOM va revizui pietele relevante corespunzatoare serviciilor de acces la bucla locala si de linii inchiriate-segmente terminale, va identifica eventualii furnizori cu putere semnificativa si masurile de reglementare corespunzatoare.

 

Pe directia administrarii eficiente a spectrului radio, ANCOM va sustine procesul de trecere la televiziunea digitala terestra prin organizarea procedurii de selectie privind acordarea a cinci multiplexe DTV. De asemenea, Autoritatea va elabora documentatia aferenta organizarii procedurii de selectie pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului in banda 3400 – 3800 MHz, va adopta Strategia privind acordarea drepturilor de utilizare a benzilor de 410 si 450 MHz si va elabora strategia privind acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio ramas nealocat in urma licitatiei din 2012 in benzile de 800 MHz si 2600 MHz.

 

Pentru cresterea gradului de informare a utilizatorilor, Autoritatea are in vedere modificarea Deciziei presedintelui ANC nr. 77/2009. Totodata, Autoritatea va desfasura o ampla campanie de control la furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, pentru a verifica includerea clauzelor minime in contractele incheiate cu utilizatorii finali.

 

In domeniul postal, in anul 2014, ANCOM va determina costul net si va stabili mecanismele de finantare pentru serviciul universal postal si va aproba contractul-cadru si regulile de furnizare a serviciilor postale din sfera serviciului universal. Accesul la serviciul universal reprezinta dreptul oricarei persoane de a beneficia de furnizarea permanenta a serviciilor postale de baza, la un anumit nivel de calitate, in orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor.

 

Pentru a contribui la prevenirea incidentelor ce pot afecta securitatea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului, Autoritatea va elabora un ghid de implementare a masurilor minime de securitate ce trebuie luate de catre furnizori si un ghid de raportare a incidentelor care au afectat securitatea si integritatea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice. Totodata, Autoritatea va intocmi un raport privind incidentele care au avut loc in cursul anului 2013, precum si un raport privind masurile de securitate implementate de operatori.

 

Planul de actiuni al ANCOM propus pentru anul 2014 poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pâna la data de 30.11.2013, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr.2, sector 3, Bucuresti), direct la registratura sau prin intermediul directiilor regionale ale Autoritatii. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.