ANCOM sancționează neaplicarea plafonului maxim la internet mobil în roaming

23

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a sancționat compania Vodafone Romania S.A. cu amendă contravențională în valoare de 100.000 lei pentru că nu a aplicat plafonul financiar sau de volum maxim care să limiteze consumul de date în roaming la costul implicit de 50 euro/lună (fără TVA) sau la un alt nivel ales de utilizatori dintre cele puse la dispoziție de propriul furnizor.

 

Stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 531/2012, plafonul maxim trebuie aplicat de furnizorii care oferă servicii de date în roaming tuturor utilizatorilor acestor servicii, inclusiv celor care au optat pentru pachete/extraopțiuni care conțin resurse de date în roaming. Plafonul maxim a fost stabilit pentru a-i proteja pe utilizatori de șocul facturilor mari pe care le poate genera consumul de date în roaming. 

 

 

Utilizatori afectați

Acțiunea de control derulată de ANCOM în urma unei sesizări primite în cursul acestui an a arătat că Vodafone nu a aplicat și nu a pus la dispoziție cel puțin un plafon financiar sau de volum maxim pentru serviciile de comunicații de date în roaming în cazul următoarelor categorii de abonați:

  • beneficiari ai ofertei „Roaming pe zi” (în țările în care se aplică oferta „Roaming pe zi”), opțiune introdusă de Vodafone în oferta sa comercială începând cu data de 1 iulie 2012;
  • al căror plan tarifar include beneficii de roaming, astfel de beneficii fiind introduse de Vodafone în oferta sa comercială începând cu data de 3 februarie 2014 și fiind disponibile în prezent în anumite variante ale planurilor tarifare de tip RED/SUPER RED etc.

 

Neaplicarea plafonului de date în roaming încalcă dispozițiile din Regulamentul UE nr. 531/2012 și constituie contravenţie conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. În consecință, ANCOM a sancționat operatorul Vodafone cu amendă în valoare de 100.000 lei și a dispus o serie de măsuri de remediere a situației.

 

Despăgubiri pentru utilizatori

Operatorul trebuie să restituie celor două categorii de abonați mai sus menționați, la cerere, în condițiile legii, orice sumă achitată de aceștia peste nivelul de 50 de Euro/lună (fără TVA) pentru consumul de date în roaming efectuat începând cu data de 1 iulie 2012 și până în prezent. Au dreptul la restituirea sumelor plătite în plus inclusiv cei care la data cererii nu mai dețin calitatea de abonați ai Vodafone. 

 

Procedura pe care utilizatorii o pot urma pentru a obține restituirea acestor sume trebuie afișată de operator pe paginea proprie de internet, la secțiunea Roaming, iar cele două categorii de abonați afectați trebuie informați individual despre posibilitatea de a primi aceste sume în condițiile legii.

 

Totodată, până cel mai târziu la data de 1 decembrie 2016, Vodafone are obligația să pună la dispoziția acestor categorii de abonați un serviciu de informare cu privire la consumul cumulat exprimat în volum sau în moneda în care le este emisă factura, care să garanteze astfel aplicarea plafonului de date. Tot până la această dată, operatorul are obligația de a nu le percepe celor două categorii de abonați nicio sumă ce depășește cuantumul de 50 de Euro/lună ( fără TVA) pentru serviciile de comunicații de date în roaming.

 

Plafonarea consumului de date în roaming

Potrivit Regulamentului (UE) nr. 531/2012, utilizatorii care călătoresc în străinătate au dreptul să beneficieze de un „plafon” financiar implicit la utilizarea serviciului de date în roaming (inclusiv internet mobil), dincolo de care accesul la acest serviciu este blocat automat, cu excepţia cazurilor in care clientul îşi exprimă explicit consimţământul pentru continuarea utilizării serviciilor şi depăşirea plafonului.Pentru a evita șocul facturilor mari rezultate din utilizarea serviciilor de date în străinătate, în cazul în care utilizatorii nu optează explicit pentru un alt plafon din oferta comercială a operatorilor sau nu renunță în mod expres la plafonul implicit, operatorii au obligația să aplice automat plafonul financiar implicit, a cărui valoare este de 50 euro/lună (fără TVA), sau un plafon exprimat în volum de date care corespunde unei sume de maximum 50 de euro/lună (fără TVA).

 

În plus, operatorii au obligația să avertizeze utilizatorii, prin intermediul unor mesaje-text, email-uri sau ferestre pop-up, atunci când valoarea consumului înregistrat atinge 80% din plafonul financiar sau de volum maxim, precum și atunci când valoarea stabilită prin plafon este consumată. Mesajul care semnalează consumarea cantității de trafic incluse în plafon trebuie să conțină și informații cu privire la procedura ce trebuie urmată pentru a beneficia în continuare de servicii de date în roaming, precum și costurile suplimentare per unitate de consum. Dacă utilizatorul nu urmează această procedură, serviciul de roaming de date trebuie sistat de operator.