ANCOM sanctioneaza furnizorul de servicii de comunicatii electronice Enigma-System

17

Astazi, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a sanctionat compania Enigma-System Mobile Virtual Network Operator (in continuare Enigma-System), autorizata ca furnizor de servicii de comunicatii electronice si titulara de resurse de numerotatie, cu amenda in valoare cumulata de 25.000 lei in urma constatarii faptului ca operatorul a utilizat in mod necorespunzator numerotatia de telefonie mobila, incercand sa speculeze diferenta dintre tarifele de terminare la puncte fixe si mobile, precum si pentru raportarea de date statistice incorecte si incomplete catre ANCOM.

Ca urmare a unei actiuni de control, inspectorii ANCOM au constatat ca furnizorul de servicii de comunicatii Enigma-System nu a respectat destinatia resurselor de numerotatie alocate de Autoritate prin licentele de utilizare a resurselor de numerotatie pentru perioada 10 noiembrie 2011-21 martie 2013 si, totodata, a raportat Autoritatii informatii incorecte si incomplete referitoare la traficul inregistrat si la veniturile realizate in cursul anului 2012. Ambele actiuni incalca deciziile ANCOM in vigoare si constituie contraventii, fiind sanctionate de Autoritate cu amenda de 20.000 lei si, respectiv, de 5.000 lei.

Personalul de control al ANCOM a constatat ca Enigma-System, notificat ca operator mobil virtual [1] (MVNO), a furnizat servicii de comunicatii electronice prin intermediul resurselor de numerotatie din domeniul 0Z=07, alocate pentru servicii de telefonie la puncte mobile, fara a avea insa un acord de acces (gazduire) la reteaua unui titular de licente de utilizare a frecventelor radio. In lipsa acestui acord, serviciile furnizate de operator nu sunt considerate servicii de telefonie mobila, ci servicii de comunicatii electronice la puncte fixe, pentru care ar fi trebuit sa utilizeze numerotatie independenta de locatie, de tipul 0ZA=037. Nerespectarea destinatiei de utilizare a resurselor de numerotatie alocate de Autoritate are implicatii la nivelul stabilirii tarifelor de interconectare in vederea terminarii de apeluri, tarifele pentru terminarea apelurilor in retele mobile fiind mai mari decat cele pentru terminarea apelurilor in retele fixe. In contextul in care operatorul MVNO Enigma-System furnizeaza servicii prin intermediul resurselor de numerotatie din domeniul 0Z=07 fara a avea un contract de acces la reteaua unui operator mobil, compania evita costurile de construire sau accesare si operare a unei retele de telefonie mobila, dar solicita pentru terminarea apelurilor la aceste numere tarife de interconectare similare cu cele percepute de operatorii de retele mobile si obtine, astfel, avantaje necuvenite in raport cu partenerii de interconectare.

In cazul celei de-a doua contraventii constatate, Enigma-System a declarat ANCOM ca nu a avut activitate in cursul anului 2012, neraportand trafic sau venituri. ANCOM a constatat insa in cadrul actiunii de control ca pe parcursul anului 2012 s-a realizat trafic in reteaua Enigma-System, dat fiind faptul ca operatorul MVNO a facturat cel putin unui alt furnizor servicii de terminare in propria retea a apelurilor provenite din reteaua acestuia.

Pe langa plata amenzii contraventionale, societatii Runex Telecom S.R.L. (incepand cu data de 12 aprilie 2013 a fost operata o schimbare de denumire si actionariat, in urma careia societatea Enigma-System Mobile Virtual Network Operator S.R.L. a devenit Runex Telecom S.R.L.) i-au fost dispuse si masuri pentru intrarea in legalitate, respectiv obligatia de a inceta furnizarea de servicii de comunicatii electronice prin intermediul resurselor de numerotatie din domeniul 0Z=07 pana la data incheierii unui acord de acces la reteaua unui titular de licente de utilizare a frecventelor radio. Totodata, Enigma-System are obligatia sa transmita Autoritatii datele statistice corecte si complete in termen de 7 zile de la transmiterea procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii.

 


[1] MVNO este furnizorul de servicii de comunicatii electronice la puncte mobile care, desi nu detine o licenta de utilizare a frecventelor radio, furnizeaza aceste servicii prin utilizarea unor elemente ale altor retele publice mobile, pe baza unor acorduri incheiate cu operatorii acestor retele. In consecinta, un MVNO asigura serviciul de comunicatii electronice la puncte mobile ca urmare a incheierii unui acord de acces la reteaua unui titular de licente de utilizare a frecventelor radio.