ANCOM – Licita?ia de spectru s-a finalizat cu succes

18

În urma licita?iei de spectru organizate de ANCOM, 5 operatori ?i-au adjudecat 485 de MHz în benzile de 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz ?i 2600 MHz, frecven?e radio destinate comunica?iilor mobile de voce ?i Internet de band? larg?. Cantitatea de spectru disponibil? pentru comunica?ii mobile a crescut cu 77%.

În urma licita?iei, Cosmote Romanian Mobile Telecommunications ?i-a adjudecat 1 bloc în banda de 800 MHz, 2 blocuri în banda de 900 MHz, 5 blocuri în banda de 1800 MHz ?i 2 blocuri în banda de 2600 MHz (FDD), valabile pentru perioada 2014 – 2029, contra sumei de 179.880.000 € reprezentând tax? de licen??. Cosmote Romanian Mobile Telecommunications ?i-a reînnoit astfel drepturile de utilizare asupra portofoliului de spectru de?inut în prezent, majorându-l totodat? cu 58%.

Orange România a ob?inut 2 blocuri în banda de 800 MHz, 2 blocuri în banda de 900 MHz, 4 blocuri în banda de 1800 MHz ?i 4 blocuri în banda de 2600 MHz (FDD), valabile pentru perioada 2014 – 2029. De asemenea, Orange România a câ?tigat ?i licen?e pe termen scurt în banda de 900 MHz – 5 blocuri, respectiv în banda de 1800 MHz – 3 blocuri, valabile pentru perioada 1 ianuarie 2013 – 5 aprilie 2014. Orange România va beneficia de licen?e pentru un portofoliu de resurse de spectru cu 84% mai mare decât în prezent, contra sumei de 227.135.002 €, reprezentând tax? de licen??.

RCS&RDS ?i-a adjudecat 1 bloc în banda de 900 MHz, valabil pentru perioada 2014-2029 ?i pentru care va achita suma de 40.000.000 €, reprezentând tax? de licen??. Odat? cu intrarea în banda de 900 MHz, RCS & RDS ?i-a majorat portofoliul de spectru cu 29%.

Vodafone Romania a câ?tigat 2 blocuri în banda de 800 MHz, 2 blocuri în banda de 900 MHz, 6 blocuri în banda de 1800 MHz ?i 1 bloc de 15 MHz în banda de 2600 MHz (TDD), valabile pentru perioada 2014 – 2029. De asemenea, Vodafone Romania a câ?tigat ?i licen?e pe termen scurt în banda de 900 MHz – 5 blocuri, respectiv 3 blocuri în banda de 1800 MHz, valabile pentru perioada 1 ianuarie 2013 – 5 aprilie 2014. Vodafone Romania va beneficia de licen?e pentru un portofoliu de resurse de spectru cu 78% mai mare decât în prezent, contra sumei de 228.520.034 €, reprezentând tax? de licen??.

Compania 2K Telecom a câ?tigat 2 blocuri de 15 MHz în banda de 2600 MHz (TDD), valabile pentru perioada 2014 – 2029 ?i pentru care va achita suma de 6.601.000 €, reprezentând tax? de licen??. 

Taxele de licen?? a c?ror valoare cumulat? se ridic? la 682.136.036 €, urmeaz? a fi achitate e?alonat, în func?ie de blocurile de frecven?e aferente, pân? la data de 30 noiembrie 2012, respectiv 30 iunie 2013.

Comunica?iile mobile din România intr? într-o nou? er?, odat? cu aceast? licita?ie: resursele de spectru la dispozi?ia operatorilor cresc cu 77% ?i permit introducerea tehnologiei 4G, distribu?ia benzii de 900 MHz devenind totodat? mai eficient?. Pentru operatori, rezultatele licita?iei deschid oportunit??i suplimentare de afaceri ?i inova?ie, asigur? securitatea investi?iilor ?i o eficien?? excep?ional? în utilizarea spectrului. Pentru utilizatori, licita?ia aduce acces la 4 re?ele na?ionale, cu acoperire mai bun?, viteze mai mari de transfer al datelor, în general servicii mai multe, mai bune ?i la pre?uri competitive, în contextul unei concuren?e s?n?toase. Pentru toate aceste motive pot spune c?, la aniversarea de 10 ani a autorit??ii de reglementare în comunica?ii, încheiem cu real succes ?i prima licita?ie care permite 4G din Europa Central? ?i de Est”, a declarat C?t?lin Marinescu, pre?edintele ANCOM, în cadrul unei conferin?e de pres? organizate pentru anun?area rezultatelor licita?iei de spectru.

Pre?edintele ANCOM a mai anun?at c? trei dintre operatorii câ?tig?tori, Cosmote Romanian Mobile Telecommunications, RCS & RDS ?i 2K Telecom, ?i-au asumat obliga?ia g?zduirii MVNO, dar ?i c?, în premier? în România, operatorii a c?ror acoperire cu propria re?ea de acces radio atinge 30% din popula?ie pot beneficia de roaming na?ional pentru o perioad? de cel pu?in trei ani. De asemenea, pre?edintele ANCOM a mai ar?tat c? în urma licita?iei, 676 localit??i rurale, în prezent nedeservite de re?ele de comunica?ii mobile în band? larg?, urmeaz? a beneficia cu prioritate de acoperire cu re?ele HSPA, HSPA+ sau LTE.