ANCOM: cererea operatorilor dep??e?te oferta

22

“Dup? încheierea primei zile a licita?iei de spectru, este necesar? continuarea organiz?rii de runde primare. În prima zi a licita?iei de spectru organizat? pentru alocarea frecven?elor în benzile de 800, 900, 1800 ?i 2600 MHz s-au desf??urat dou? runde primare. Având în vedere c? cererea dep??e?te oferta în cel pu?in una dintre categorii, ANCOM va organiza mâine o nou? serie de runde primare”, a anun?at în urm? cu câteva minute Autoritatea de Reglementare în Comunica?ii, institu?ia care gestioneaz? întreg procesul de vânzare.

 

“Rundele primare se vor încheia dup? o rund? în care cererea de blocuri nu mai dep??e?te num?rul de blocuri de frecven?e disponibile, pentru toate categoriile de blocuri. Dup? rundele primare, licita?ia poate continua prin organizarea unor runde suplimentare dac? în urma rundelor primare r?mân blocuri de frecven?e nealocate ?i se va încheia cu runda de alocare în care operatorii pot licita pentru locul dorit în band?.

 

Operatorii care particip? la licita?ie sunt Cosmote, Orange, RCS & RDS, Vodafone ?i 2K Telecom.

ANCOM nu a oferit detalii despre ofertele depuse de companii ?i rezultatele înregistrate dup? prima zi de licita?ie. De altfel, toate aceste detalii vor fi publice doar la finalul licita?iei, luna viitoare.

ANCOM scoate la licita?ie drepturile de utilizare a frecven?elor în benzile de 800, 900, 1800 ?i 2600 MHz pentru furnizarea de servicii de comunica?ii mobile – voce ?i date – pe o perioad? de 15 ani.

 

Sursa: Zf.ro