ANCOM aplic? o nou? amend? pentru înc?lcarea drepturilor furnizorului universal de servicii po?tale

22

ANCOM a aplicat companiei S.C. TOTAL POST MAIL SERVICES S.R.L., cu sediul în Ilfov, o amend? în cuantum de 20.000 de lei pentru înc?lcarea dreptului rezervat furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor po?tale prin furnizarea de servicii po?tale având ca obiect trimiteri de coresponden?? în greutate de pân? la 50 de grame la un tarif mai mic de 2 lei/trimitere.

Dreptul rezervat CNPR a fost dobândit la data de 26 aprilie 2009, în urma unei proceduri de desemnare a furnizorului de serviciu universal organizate de c?tre ANCOM, la care au participat CNPR ?i compania Po?ta Atlassib Curier Rapid. În vederea asigur?rii dreptului utilizatorilor de acces la serviciul universal, CNPR beneficiaz? pân? la sfâr?itul acestui an ?i de dreptul exclusiv de a presta servicii po?tale având ca obiect trimiteri de coresponden??, indiferent dac? livrarea acestora este accelerat? sau nu, cu o greutate mai mic? de 50 g ?i pentru care se percepe un tarif mai mic de 2 lei, constând în colectarea, sortarea, transportul ?i livrarea trimiterilor de coresponden?? interne ?i distribuirea trimiterilor de coresponden?? expediate din afara teritoriului României c?tre o adres? aflat? pe teritoriul acesteia. Calitatea de furnizor de serviciu universal implic?, pe lâng? beneficierea de anumite drepturi ?i respectarea anumitor obliga?ii. Printre aceste obliga?ii se num?r? ?i cea de a asigura, în fiecare localitate de pe teritoriul României, cel pu?in o colectare de la fiecare punct de acces ?i cel pu?in o livrare la locuin?a fiec?rei persoane fizice ?i la sediul fiec?rei persoane juridice, în fiecare zi lucr?toare, dar nu mai pu?in de 5 zile pe s?pt?mân?, la acelea?i tarife, inclusiv în zonele geografice greu accesibile sau cu densitate sc?zut? a popula?iei, acolo unde cantitatea de coresponden?? este mic?.

„Pe parcursul acestui an am constatat c? mul?i furnizori de servicii po?tale nu au respectat dreptul rezervat Companiei Na?ionale Po?ta Român? (CNPR). Pentru înc?lcarea dreptului rezervat CNPR, ANCOM a aplicat 10 amenzi contraven?ionale în valoare de 281.000 de lei ?i au fost aplicate dou? sanc?iuni de suspendare temporar? a dreptului de a furniza servicii po?tale. Aceasta a fost cea mai des întâlnit? abatere de pe pia?a serviciilor po?tale sanc?ionat? cu amend? de ANCOM în 2012, a declarat Cristin Popa, Directorul Direc?iei Executive Monitorizare ?i Control din cadrul ANCOM.