ANCOM a publicat pe pagina sa de internet o sectiune dedicata Legii infrastructurii

10

Pentru a veni in sprijinul furnizorilor de retele de comunicatii electronice, al autoritatilor publice locale, al proprietarilor de imobile, precum si al detinatorilor de elemente de infrastructura interesati, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a publicat astazi pe pagina sa de internet o sectiune dedicata Legii nr. 154/2012 privind regimul retelelor de infrastructura, care isi propune transpunerea normelor legislative intr-un limbaj accesibil tuturor.

Noua sectiune, denumita Legea infrastructurii  structureaza prevederile legii in functie de categoria de public pe care o vizeaza. Astfel, informatiile sunt  impartite in patru mari categorii: furnizori de retele publice de comunicatii electronice, entitati publice si titularii dreptului de concesiune, de inchiriere sau de folosinta cu titlu gratuit a unui imobil proprietate publica/privata a statului, proprietari si asociatii de proprietari si detinatori de infrastructura.

Pentru furnizori, autoritati publice si titularii dreptului de concesiune, de inchiriere sau de folosinta cu titlu gratuit a unui imobil sunt detaliate prevederile cu privire la contractele, tarifele si conditiile de acces pe proprietatea publica si privata a statului, conditiile in care se efectueaza partajarea infrastructurii si lucrarile de instalare si de reasezare a retelelor de comunicatii electronice.

Proprietarii si asociatiile de proprietari vor putea gasi pe site-ul ANCOM o selectie a prevederilor privind contractele si conditiile de acces pe proprietatea privata, precum si informatii privind conditiile in care se efectueaza lucrarile de instalare si de reasezare a retelelor de comunicatii electronice.

Detinatorii de infrastructura se vor putea informa, in sectiunea dedicata lor, despre conditiile in care se va face partajarea infrastructurii.

Conform legii, accesul furnizorilor de retele de comunicatii pe proprietatea publica sau privata se va putea face numai in urma incheierii unui contract, termenul maxim de negociere a acestuia fiind de 2 luni de la data primirii cererii de acces. In situatia in care un astfel de contract nu se poate incheia in termenul mentionat, furnizorul se poate adresa instantei competente. In cazul in care cererea este gasita intemeiata, instanta poate pronunta o hotarare care tine loc de contract intre parti si care poate fi atacata cu recurs.

In luna martie a acestui an, Autoritatea a supus consultarii publice un proiect de contract-standard de acces pe proprietatea privata.

Daca in urma negocierii, intr-un contract se ofera conditii mai bune unui furnizor de retele de comunicatii electronice, inclusiv in ceea ce priveste tariful, fata de cele publicate deja sau care sunt prevazute in contractele incheiate cu alti furnizori de retele de comunicatii electronice, atunci aceleasi conditii trebuie sa fie oferite si celorlalti furnizori, in mod nediscriminatoriu.

Legea interzice stabilirea altor impozite, taxe, tarife sau sume suplimentare fata de cele care rezulta din contractele incheiate pentru ocuparea si folosinta imobilelor proprietate publica, iar tarifele datorate vor fi platite doar persoanei care detine sau controleaza elementele de infrastructura, in conditiile stabilite cu aceasta.

Pe de alta parte, furnizorii trebuie sa se asigure ca efectuarea lucrarilor de acces pe proprietatea publica sau privata nu afecteaza dreptul de folosinta asupra imobilelor in cauza. Efectuarea lucrarilor de acces pe proprietati trebuie sa respecte cerintele specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea in constructii ori a celor privind protectia mediului, a sanatatii, apararii, ordinii publice sau a sigurantei nationale, pe care trebuie sa le respecte activitatile ce se desfasoara pe, deasupra, in sau sub imobilele in cauza. Atunci cand sunt indeplinite aceste conditii, titularul dreptului de proprietate sau de administrare nu se poate opune exercitarii dreptului de acces decat din motive temeinic justificate, chiar daca exista o conventie contrara.

Legea privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice stabileste conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata (inclusiv in spatiile aflate in proprietate indiviza din cladirile cu mai multe locuinte) in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii ori mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura precum si unele masuri privind construirea de retele de comunicatii electronice.

Pe tot parcursul anului 2013 ANCOM va organiza o ampla campanie de informare pe tema legii infrastructurii in cadrul careia vor avea loc si reuniuni cu furnizorii si autoritatile locale din intreaga tara, care vor permite celor interesati sa adreseze intrebari si sa lamureasca aspecte concrete ale implementarii acestui act normativ.