ANCOM a lansat modelele de calculatie a costurilor pentru serviciile de interconectare

16

ANCOM  a prezentat modelele de calculatie a costurilor pentru serviciile de interconectare in vederea terminarii, originarii si tranzitului national comutat al apelurilor la puncte fixe si terminarii la puncte mobile.

Aceste modele de calculatie a costurilor sunt dezvoltate in vederea implementarii obligatiei, privind fundamentarea in functie de costuri a tarifelor unor servicii de comunicatii furnizate la nivel de gros in Romania, in conformitate cu cadrul de reglementare in vigoare.

Respectivele modele de calculatie a costurilor au fost elaborate de ANCOM cu sprijinul TERA Consultants si in urma consultarii grupului de lucru format cu participarea industriei de comunicatii electronice, in cadrul caruia s-a stabilit cadrul conceptual utilizat pentru elaborarea propriu-zisa a modelelor.

ANCOM  a luat in calcul evolutiile tehnologice si ale pietei comunicatiilor electronice din Romania, precum si Recomandarea Comisiei Europene din 2009, care stabileste o platforma comuna pentru armonizarea principiilor de calculatie a costurilor serviciilor de terminare apeluri puncte fixe si mobile in statele membre.