ANCOM a actualizat regimul de autorizare generala pentru furnizarea serviciilor postale

13

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a discutat ieri cu industria in cadrul unei sedinte a Consiliului Consultativ o decizie care aduce modificari si completari regimului de autorizare generala aplicabil furnizorilor de servicii postale, in contextul intrarii in vigoare a noului cadru legislativ in domeniul serviciilor postale.

Adoptarea acestei decizii vine ca urmare a necesitatii de a transpune in legislatia secundara noile prevederi, aducandu-se modificari unora dintre conditiile in care furnizorii de servicii postale beneficiaza de regimul de autorizare generala, precum si drepturilor, respectiv obligatiilor pe care acestia le au in calitate de furnizori autorizati.

Astfel, se simplifica procedura de dobandire a dreptului de a furniza servicii postale, solicitantul avand libertatea de a transmite orice document care poate atesta calitatea si puterile conferite persoanei desemnate a reprezenta furnizorul in relatiile cu tertii ori cu ANCOM.

Si procedura de suspendare a dreptului de a furniza servicii postale in caz de inactivitate temporara a fost revizuita, in sensul ca poate fi dispusa atat la cererea furnizorului, cat si din oficiu, in urma constatarii acestui fapt de catre ANCOM.

In ceea ce priveste sanctiunea de suspendare a dreptului de a furniza servicii postale, in aceasta perioada furnizorul isi va pastra doar in relatia cu ANCOM obligatiile legate de activitatea de furnizare a serviciilor postale, nu si in relatia cu alte persoane fizice sau juridice, avand in vedere imposibilitatea persoanei sanctionate de a furniza serviciile pentru care s-a dispus sanctiunea si, implicit, de a-si exercita fata de alte persoane fizice sau juridice obligatiile care ii incumba in calitatea sa de furnizor de servicii postale

Totodata, in concordanta cu noile dispozitii, a fost actualizata clasificarea tipurilor de servicii postale. Astfel, documentul adoptat astazi reglementeaza mandatul postal pe suport hartie ca serviciu postal, stabilind si conditiile aplicabile furnizarii acestui serviciu. De asemenea, serviciul de publicitate prin posta de pana la 2 kg este reglementat ca serviciu in afara sferei serviciului universal, cecogramele sunt prevazute ca serviciu postal distinct, inclus in sfera serviciului universal, iar serviciul schimb de documente nu mai este considerat serviciu postal.

Conform dispozitiilor noului cadru legal, furnizorii care presteaza serviciile cecograme si mandat postal pe suport hartie au obligatia de a notifica aceste servicii in termen de maxim 15 zile de la data intrarii in vigoare a deciziei. Pe de alta parte, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a deciziei, Autoritatea va elibera, din oficiu, un certificat-tip actualizat tuturor furnizorilor care au dreptul de a furniza serviciul de publicitate prin posta.