Alldro Speed i – facelift pentru cea mai vândut? tablet? autohton?

32

 

„Dup? succesul de care s-a bucurat modelul Alldro Speed în rândul clien?ilor no?tri, înregistrând vânz?ri de peste 8.000 de unit??i în cele nou? luni de la lansare, venim în întâmpinarea lor cu Alldro Speed i, un produs care r?spunde exigen?elor pie?ei ?i trendurilor în privin?a elementelor hardware. De la lansarea modelului Alldro Speed, tableta s-a aflat în topul vânz?rilor din magazinele de profil, ceea ce reprezint? o recunoa?tere a raportului calitate-pre?, într-o pia?? extrem de dinamic?, dovedindu-se alegerea perfect? pentru clien?i. De altfel, am reu?it s? câ?tig?m încrederea clien?ilor prin actualiz?rile permanente pe care le-am adus produselor noastre, iar despre Alldro Speed putem spune c? este un produs ajuns la maturitate”, men?ioneaz? Lucian Peticil?, General Manager Allview.

În cele nou? luni de via??, tabeta Alldro Speed a beneficiat de upgrade software permanent, aducându-le utilizatorilor un plus de siguran??, prin intermediul aplica?iei Mobile Security Premium. Acum, clien?ii Allview beneficiaz? ?i de Office Suite Viewer preinstalat, care le ofer? posibilitatea vizualiz?rii de fi?iere Word, Excel ?i PowerPoint.

Dac?, în momentul lans?rii – decembrie 2011, modelul Alldro Speed era echipat cu sistemul de operare Android 2.3, Allview a devenit, în februarie 2012, primul juc?tor de pe pia?? care a oferit cea mai nou? versiune a acestuia – Android 4.0 Ice Cream Sandwich, moment marcat la World Mobile Congress, la Barcelona. Acum, tableta Allview Speed i dispune de un capac din aluminiu, care face produsul mai rigid ?i spore?te pl?cerea de utilizare, dar ?i de o memorie Flash de 8 GB.

„În condi?iile în care Allview este produc?torul din România cu cele mai bine vândute produse care folosesc sistemul de operare Android, estim?m c?, pân? la sfâr?itul anului, num?rul de tablete Speed vândute va dep??i 15.000 de unit??i”, a mai ad?ugat Lucian Peticil?, General Manager Allview.

Noul model este disponibil pe pia??, în magazinele partenere, începând de ast?zi, 23 august 2012, la pre?ul recomandat de 574 de lei.