187 de furnizori risca suspendarea activitatii pentru neindeplinirea unor obligatii de raportare

17

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a comunicat decizii de suspendare temporara a dreptului de a mai furniza retele sau servicii de comunicatii electronice unui numar de 187 de furnizori de comunicatii electronice care nu si-au indeplinit obligatiile de transmitere catre ANCOM a datelor statistice aferente primului semestru al anului 2013.

 

Cei 187 de furnizori care nu au raportat datele statistice pana la termenul stabilit au la dispozitie 45 de zile de la primirea deciziei de suspendare in care pot transmite aceste date catre ANCOM. In caz contrar, dupa epuizarea acestui termen, Autoritatea le va suspenda activitatea pentru o perioada de 60 de zile. Pe perioada suspendarii dreptului de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice pe baza autorizatiei generale se suspenda si drepturile conferite prin licentele de utilizare a frecventelor radio, prin licentele de utilizare a resurselor de numerotatie sau prin deciziile de acordare a resurselor tehnice, daca operatorii in cauza beneficiaza de acestea. Suspendarea inceteaza la data indeplinirii obligatiei de transmitere a datelor statistice. In cazul in care furnizorii nu isi vor indeplini obligatiile de raportare nici in termenul de 60 de zile de suspendare a activitatii, Autoritatea va emite decizii de retragere a dreptului de a mai furniza retele sau servicii de comunicatii electronice pe baza autorizatiei generale.

 

De la data de 1 iulie 2013, furnizorii de comunicatii electronice au obligatia de a transmite datele statistice catre ANCOM exclusiv prin intermediul unei aplicatii informatice online,utilizand semnatura electronica certificata.

 

In afara de datele statistice, furnizorii trebuie sa transmita Autoritatii si alte informatii, prin intermediul aplicatiei informatice, precum raportarile financiare anuale, notificarile privind activarea resurselor de numerotatie sau a resurselor tehnice, raportul anual de utilizare a resurselor de numerotatie, lista localitatilor in care furnizeaza efectiv retele si servicii de comunicatii electronice la puncte fixe, copiile acordurilor de acces la retea si de interconectare, respectiv de acces pe proprietati, statistica cererilor privindasigurarea conectarii si accesului la un punct fix, la reteaua publica de telefonie, care nu au putut fi satisfacute in conditii comerciale, sau unele documente pe care trebuie sa le comunice furnizorii desemnati cu putere semnificativa pe anumite piete.

 

“Informatiile privind datele statistice pe care furnizorii le transmit la ANCOM sunt utilizate pentru monitorizarea periodica a pietei de comunicatii electronice din Romania si pentru elaborarea studiilor si analizelor de piata necesare procesului de reglementare a pietelor. De asemenea, Autoritatea este furnizorul oficial de rapoarte de date statistice pentru piata de comunicatii din Romania catre diferite institutii nationale si internationale. In cazul in care, in aceasta perioada de ‘gratie’ de 45 de zile, respectiv in termenul de 60 de zile in care au dreptul de furnizare suspendat, furnizorii nu vor raporta Autoritatii informatiile necesare, vom decide retragerea dreptului acestora de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice pe baza autorizatiei generale,” a afirmat Cristin Popa, Directorul Directiei Executive Monitorizare si Control din cadrul ANCOM.

La data de 31 decembrie 2013, conform datelor centralizate in Registrul public al furnizorilor de comunicatii electronice al ANCOM, in Romania erau autorizati 1.457 de furnizori pentru a furniza retele publice de comunicatii electronice sau servicii de comunicatii electronice destinate publicului.