1 din 10 români care ini?iaz? o plat? online cu cardul, nu o finalizeaz?. Vezi care sunt motivele!

22

Adoptarea pl??ii online cu cardul a crescut considerabil în ultima perioad?, dat fiind faptul c? pia?a de profil va atinge 5 milioane de tranzac?ii în acest an, de la 3,8 milioane în 2011. Totu?i, 1 din 10 români care au început o tranzac?ie online în ultimele 6 luni nu a dus-o la bun sfâr?it. Un studiu Netopia mobilPay, lider local în domeniul micropl??ilor cu telefonul mobil ?i unul dintre cei mai importan?i procesatori de pl??i online prin card, arat? care sunt motivele invocate de români pentru nefinalizarea unei pl??i online.

 

„Majoritatea celor intervieva?i, 82%, au abandonat o tranzac?ie invocând motive personale, precum neîncrederea în sistemul de plat?, refuzul dezv?luirii datelor private sau confundarea codului de securitate CVV2 cu PIN-ul. De cealalt? parte, doar 18% au dat vina pe diverse probleme de ordin tehnic, precum terminarea bateriei la laptop sau întreruperea conexiunii la internet”, a declarat Antonio Eram, CEO Netopia.

 

Dup? cum adaug? Eram, 1 din 5 responden?i declar? c? nu a finalizat o comand? pentru c? suma care trebuia pl?tit? pentru un produs era prea mare, c? nu aveau bani pe card sau pentru c?, pur ?i simplu, doar au vrut s? vad? cum func?ioneaz? sistemul de plat?.

 

De asemenea, o zecime dintre cei chestiona?i de procesatorul de pl??i online prin card nu a dus pân? la cap?t o tranzac?ie pe internet pentru c? a omis s? completeze toate câmpurile de plat?.

 

Analiza Netopia mobilPay a ar?tat ?i ce alte motive stau la baza nefinaliz?rii unei comenzi în mediul virtual:

 

·         11% nu doresc s? finalizeze tranzac?ia deoarece nu au încredere în acest sistem de plat?, au ales metoda de plat? gre?it? sau nu vor s? î?i introduc? datele personale

·         5% au vrut doar s? vad? cum se procedeaz? la plata prin card pe internet ?i, respectiv, acela?i procent de responden?i arat? c? nu au avut cardul la ei ?i c? au fost nevoi?i s? abandoneze comanda

·         4% au r?mas f?r? conexiune la internet sau f?r? baterie la laptop

·         2% nu au ?tiut ce înseamn? CVV2 (codul de securitate din trei cifre tip?rit pe spatele cardului) ?i au introdus, în locul acestuia, PIN-ul cardului (num?rul personal de identificare al cardului) ?i, totodat?, acela?i procent de persoane chestionate nu a reu?it s? finalizeze tranzac?ia întrucât nu de?ineau un card

 

Practic, nici unul dintre motivele care au stat la baza nefinaliz?rii tranzac?iilor cu cardul nu este legat? de dificultatea procesului de plata online, func?ionarea acestuia realizându-se în condi?ii optime ?i de securitate deplin?.

 

„Ceea ce trebuie s? ?tie românii este c? nu exist? nici o modalitate mai sigur? de a pl?ti pentru achizi?iile lor decât cu cardul, online, întrucât riscurile de fraud? sunt practic inexistente. Totodat?, dac? o persoan? devine victima unei erori sau fraude, aceasta î?i primeste imediat banii înapoi, ceea ce este mai dificil in cazul cumparaturilor cu numerar”, a încheiat Antonio Eram.

 

Netopia mobilPay este lider pe pia?a din România în ceea ce prive?te micropl??ile cu telefonul mobil ?i unul dintre cei mai importan?i procesatori de pl??i online prin card.

 

În iunie 2010, Netopia mobilPay a devenit primul produs românesc premiat în cadrul unei competi?ii din Silicon Valley. Aplica?ia româneasc? s-a situat în top 3 cele mai votate tehnologii în cadrul primei expozi?ii dedicate start-up-urilor prezente în centrul mondial al gigan?ilor din domeniul IT.